Testy regresyjne – kiedy i dlaczego warto je stosować?

testy regresyjne

Wraz z rozwojem technologii i wprowadzaniem na rynek nowych urządzeń, wzrasta zapotrzebowanie na usługi QA. Testy regresyjne są jednym z działań proponowanych w ramach zapewnienia jakości. Mogą pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu celów biznesowych oraz uniknięciu opóźnień w przypadku wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Z jakich narzędzi korzystać? Czy warto stosować testy regresyjne?

Testy regresyjne, czyli regression testing

Testy regresyjne oprogramowania, zwane również testami regresji (z ang. regression testing), należą do kategorii testów funkcjonalnych. Mają za zadanie ustalić, czy stworzony wcześniej produkt działa w zamierzony sposób po zintegrowaniu go z innymi systemami.

Testy regresji oprogramowania przeprowadzane przez testerów to część procesu tworzenia, która odpowiada za sprawdzenie reakcji produktu na wdrożone aktualizacje, patche czy optymalizacje. W przypadku wprowadzenia nowych rozwiązań, poprzednie testy regresyjne są powtarzane na aktualnej wersji systemu. Dzięki temu możesz mieć pewność, że żadna z działających już funkcji nie została uszkodzona. Regresja i testy są blisko ze sobą związane.

Zapobieganie regresji jest kluczowe z perspektywy zagwarantowania użytkownikom najwyższej jakości produktu. Testy regresyjne pomogą dostarczyć klientowi końcowemu system wolny od bugów. Dzięki nim unikniesz również błędów, które mogłyby się pojawić już po wprowadzeniu aplikacji na rynek. W uproszczeniu można stwierdzić, że testy regresji oprogramowania pozwalają zagwarantować optymalną jakość systemu na kolejnych etapach jego ewolucji.

Czy warto automatyzować testy regresyjne oprogramowania?

Ciągły rozwój technologii sprawia, że na rynku można zauważyć wzrost popytu na testy regresyjne aplikacji. Im więcej wprowadzamy aktualizacji produktu, tym większym wyzwaniem staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz optymalizacji jego działania. Aby sprostać wymaganiom rynku oraz klientów końcowych, warto wprowadzać zautomatyzowane testy regresji. Jednym z obszarów, w których można dostrzec największe zapotrzebowanie na testowanie, jest obecnie robotyka i tworzenie botów. Zaniedbanie testowania w tym sektorze mogłoby w prosty sposób doprowadzić do opóźnień i utraty funduszy.

Analizy rynkowe wskazują, że wraz z postępem technologicznym i popularyzacją nowoczesnych rozwiązań, w szybkim tempie będzie wzrastało również zapotrzebowanie na zautomatyzowane testy regresyjne. Dzięki nim można przede wszystkim zminimalizować wymagany nakład pracy oraz zoptymalizować koszty. Jest to szczególnie istotne w przypadku aplikacji i systemów o dużym natężeniu ruchu. Dzięki automatyzacji procesu testowego, zespół jest w stanie szybciej otrzymać wyniki testów, a co za tym idzie, sprawniej wprowadzić konieczne naprawy.

Oczywiście, w Testspring zdajemy sobie sprawę, że pełna automatyzacja testów nie jest do końca możliwa. Niektóre z testowanych oprogramowań wymagają indywidualnego, kreatywnego podejścia ze strony testera, które umożliwią osiągnięcie zdefiniowanych wcześniej celów.

Dlaczego warto przeprowadzać test regresyjny?

Test regresji jest jednym z kluczowych elementów podczas procesu tworzenia oraz obsługi nowych aplikacji i oprogramowań.

Testy regresyjne pozwalają na:

  • Wykrycie nowych błędów w oprogramowaniu
  • Określenie, czy pojawiające się błędy wynikają z wprowadzonych zmian
  • Upewnienie się, czy nowe zmiany przyniosły zamierzony efekt
  • Efektywne kontrolowanie i redukowaniu kosztów
  • Otrzymanie gwarancji, że nowe zmiany nie przyczynią się do obniżenia jakości produktu
  • Utrzymanie funkcjonalności aktualizowanego oprogramowania podczas wdrażania zmian
  • Dostarczenie użytkownikom końcowym produktu najwyższej jakości

Proces testu regresji oprogramowania krok po kroku.

Podobnie jak każdy inny rodzaj testów, testowanie regresji wymaga jasno określonego planu działań w celu optymalizacji całego procesu. W Testspring wierzymy, że dobre przygotowanie do testów jest gwarancją najlepszych rezultatów. Przykładowy proces testowania regresji może przebiegać w następujący sposób.

1. Określenie zakresu testowego. W zależności od skali oprogramowania, może się różnić również zakres testowania. Podczas tego etapu możesz bazować na wynikach innych testów sprawdzających funkcjonalność oprogramowania.

2. Dobór odpowiedniego podejścia do testu. Pod tym pojęciem rozumiemy m.in. zdefiniowanie, w jakim stopniu proces testowy będzie zautomatyzowany. Należy określić, czy poziom zaawansowania oprogramowania umożliwia wykonanie działań w jasno ustrukturyzowany sposób, a może konieczna okaże się manualna ingerencja testera. W drugim przypadku zautomatyzowane narzędzie testowe będzie niewystarczające.

3. Stworzenie harmonogramu testów. W celu jasnego ustrukturyzowania przeprowadzanych testów należy stworzyć plan testów. Harmonogram może się zmieniać w zależności od wcześniej określonego zakresu testowego oraz pojawiania się nowych błędów i potrzeb.

4. Test regresyjny i pozyskiwanie wyników.

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą QA, sprawdź naszą ofertę Testowanie oprogramowania.

Regresja i testy a narzędzia

Testy regresyjne aplikacji można zoptymalizować poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi. W tym przypadku szczególnie istotne okazuje się oprogramowanie automatyzujące testy regresji. Na rynku dostępnych jest wiele tego typu rozwiązań, a wybór najbardziej odpowiedniego narzędzia będzie zależało od rodzaju testowanego systemu oraz wymagań konkretnego procesu testowego.

Testy regresyjne a retesty. Dlaczego warto skorzystać z usług Testspring?

Przeprowadzenie jednego testu regresyjnego nie zagwarantuje Ci produktu wolnego od błędów już na zawsze. Testy regresyjne oraz retesty powinny być przeprowadzane regularnie, przy okazji wprowadzania nowych aktualizacji i patchy.

Z tego względu warto rozważyć nawiązanie współpracy z Testspring. Nasze kompleksowe usługi QA, wśród których znajdują się również testy regresyjne, pozwolą na bieżące monitorowanie sprawności Twoich systemów, aplikacji czy oprogramowania.

Skontaktuj się z nami!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *