Testy obciążeniowe – jak i kiedy wykonać?

testy obciążeniowe

Testy obciążeniowe to jeden z rodzajów testów wydajnościowych. Dzięki nim można przygotować aplikację do wdrożenia i wyeliminować poważne problemy, które mogą pojawić się przy większym ruchu użytkowników. Na czym polega load testing? Z jakich narzędzi korzystać? Jakie informacje pozwoli Ci uzyskać load test?

Testy obciążeniowe, czyli load testing

Testy obciążeniowe, czyli z ang. load testing, to jedne z działań, które wchodzą w zakres testów wydajnościowych. Dzięki nim dowiesz się, na jaki ruch użytkowników jest gotowy produkt klienta. Dodatkowo możesz zdefiniować problemy, które wymagają natychmiastowej poprawy. Testy obciążeniowe pomogą Ci przetestować aplikację pod kątem wytrzymałości aplikacji lub strony internetowej w przypadku planowanego obciążenia. Dotyczy to zdolności do przetwarzania dużej liczby tych samych zapytań jednocześnie.

Load testy umożliwią Ci zdefiniowanie, jaki ruch jest w stanie przyjąć i poprawnie obsłużyć aplikacja lub strona internetowa. Następnie możesz poprawić ten wynik, eliminując pojawiające się błędy. Jeżeli klientowi zależy na szybkim wdrożeniu produktu oraz jego wysokiej jakości, testy obciążeniowe okazują się niezbędne.

Sprawdź również artykuł: Testy wydajnościowe aplikacji webowych – czym są? Dlaczego warto wykonać test wydajności?

Co można sprawdzić poprzez testy obciążeniowe?

Testy obciążeniowe, czyli load testy, skupiają się na walidacji wydajności systemu w przypadku zakładanego obciążenia. Powinny być wykonywane na etapie produkcji podczas pierwszego uruchomienia. Dlaczego? Dzięki temu jesteś w stanie wyeliminować ryzyko związane z utratą potencjalnych użytkowników lub uszkodzeniem systemu już po oddaniu do użytkowania aplikacji czy strony internetowej. Test obciążenia pozwoli Ci sprawdzić:

  • stabilność, niezawodność aplikacji przy zakładanym obciążeniu,
  • czas reakcji aplikacji lub strony internetowej na zapytania użytkownika przy przewidywanym ruchu,
  • wąskie gardła w testowanej aplikacji lub stronie internetowej,
  • zgodność z zakładanymi planami dotyczącymi wydajności produktu,
  • błędy dotyczące funkcjonalności przy planowanym obciążeniu aplikacji lub strony internetowej,
  • problemy ze współbieżnością, czyli reakcją systemu, kiedy większa liczba użytkowników wysyła jednocześnie takie samo zapytanie.

To tylko kilka przypadków, które możesz zweryfikować pod względem technicznym. Test obciążenia przyniesie również odpowiedzi na ważne pytania z perspektywy biznesowej, ale o tym powiemy w ostatniej części artykuły.

Przykładem konkretnych elementów, które możesz sprawdzić poprzez test obciążenia, są nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwerów, brak optymalizacji kodu. Jeżeli klient nie wyeliminuje błędów, mogą pojawiać się problemy nawet z ładowaniem i wyświetlaniem zawartości strony lub aplikacji.

Load test – jak wykonać?

Load test – tak jak każdy inny – wymaga odpowiedniego przygotowania. W tym przypadku najważniejsze są informacje na temat zakładanego obciążenia aplikacji. Musisz wiedzieć, jaki przewidywany ruch wystąpi na stronie w godzinach normalnych oraz szczytowych. Środowisko powinno być jak najbardziej zbliżone do tego przewidywanego. Podczas wykonywania load testów należy symulować zachowanie użytkowników. Musisz również określić, w jaki sposób wykonasz test obciążenia.

Możesz to zrobić poprzez uruchomienie systemu i pozostawienie na kilka godzin przy maksymalnym obciążeniu. Wprowadzić metodę pojedynczego garba, który polega na włączeniu systemu, przyspieszeniu i pozostaniu przy maksymalnym obciążeniu, by po kilku godzinach zwolnić natężenie. Jest to jedna z najczęstszych metod, choć można również wprowadzić dwie inne. Pierwsza to kilkukrotne przyspieszanie i zwalnianie w dużym odstępie czasu. Druga polega na tym samym działaniu, ale w krótkich odstępach czasu.

W Testspring podchodzimy do każdego testu z wysokim zaangażowaniem. Cały proces testowy obejmuje:

1. Określamy zakres testów.

2. Szacujemy ryzyko.

3. Planujemy testy.

4. Testujemy.

5. Kończymy testy i porządkujemy wszystkie informacje.

6. Zbieramy dane.

7. Analizujemy otrzymane wyniki.

8. Generujemy raport z testów obciążeniowych.

9. Analizujemy dane testowe.

10. Definiujemy problemy.

11. Proponujemy i planujemy ulepszenia oraz zmiany.Więcej informacji na temat oferty Testspring znajdziesz w zakładce Testowanie oprogramowania.

Co można zyskać poprzez test obciążenia?

Test obciążenia to doskonała podstawa do analizy systemu z perspektywy biznesowej. Zgromadzone dane pozwolą na wykonanie porównania po wdrożeniu zaplanowanych zmian. Dzięki testom obciążeniowym możesz pomóc klientowi w ocenie gotowości produktu do wdrożenia, a także podejmowanie odpowiednich decyzji w przypadku błędów. Poprawa wydajności wpłynie pozytywnie również na wizerunek firmy oraz zdobycie przewagi nad konkurencją. Dodatkowo możesz zweryfikować, czy system spełnia założenia budżetowe.

Load testing – narzędzia

Jakie narzędzia mogą się przydać w przypadku wykonywania load testów? Możesz korzystać między innymi z programów umożliwiających tworzenie scenariuszy testowych, automatycznego wykrywania wąskich gardeł. Niektóre programy umożliwiają również zarządzanie aktywnościami użytkowników w czasie rzeczywistym, testowanie obciążenia w chmurze. Przed rozpoczęciem testów powinieneś określić, jakich dostępów potrzebujesz od klienta oraz z jakich narzędzi będziesz korzystał.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *