Testy akceptacyjne

testy akceptacyjne

Testy akceptacyjne to jedno z działań wykonywanych tuż przed przekazaniem oprogramowania do produkcji. Dzięki nim zmniejszamy ryzyko pojawienia się poważnych błędów. Na czym polegają testy akceptacyjne?

  • Testy akceptacyjne – Testy UAT, czyli User Acceptance Tests.
  • Testowanie akceptacyjne sprawdza, czy oprogramowania spełnia wszystkie założenia i jest przyjazne dla użytkownika. Tester wciela się w rolę odbiorcy produktu.
  • Testy akceptacyjne obejmują również weryfikację zgodności z wymaganiami biznesowymi i zgodności legislacyjnej.

Testy akceptacyjne – czym są i jak działają?

Warto zwrócić szczególną uwagę na testy akceptacyjne oprogramowania. W tym przypadku testowanie automatyczne obejmuje weryfikację systemu pod względem spełniania oczekiwań klienta. Testy UAT, czyli User Acceptance Tests, są one wprowadzane zazwyczaj przed wprowadzeniem na rynek nowego rozwiązania.

Odpowiada za weryfikację, czy aplikacja, strona internetowa lub inne oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika.

Pomoże nam to w zminimalizowaniu ryzyka pojawienia się poważnych błędów na etapie produkcji, uniknięciu dodatkowych kosztów utrzymania. Najważniejszą kwestią jest jednak możliwość walidacji układu strony lub aplikacji, a także zachowania systemu. Testy akceptacyjne przyniosą nam odpowiedź na pytanie, czy oprogramowanie działa zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Obejmuje cały system, a proces powinien być odpowiednio udokumentowany.

Czego dotyczą testy akceptacyjne?

Testy UAT odpowiadają za sprawdzenie oprogramowania z perspektywy potencjalnego użytkownika. Dzięki nim możemy otrzymać odpowiedź na pytanie, czy oprogramowanie spełni oczekiwania odbiorcy i będzie dla niego przydatne.

Akceptacyjne testy produkcyjne weryfikują, jak system działa w przypadku awarii. Sprawdzają proces wytwarzania kopii zapasowych i ich funkcjonowania po otworzeniu. Obejmują również kwestie przechowywania danych, ich migracji, a także odporności na ewentualne ataki zewnętrzne.

Warto zwrócić szczególną uwagę na testy akceptacyjne zgodności z umową oraz zgodności legislacyjnej. Pierwsze z nich dotyczą zgodności stworzonego na zlecenie oprogramowania z ustaleniami zawartymi w umowie. Wszelkie wymagania biznesowe i oczekiwania zleceniodawcy powinny zostać jasno określone przed przystąpieniem do pracy nad systemem. Następnie niezależni testerzy, a nawet użytkownicy weryfikują, czy oprogramowanie spełnia wszystkie założenia. Testy zgodności legislacyjnej biorą pod uwagę, czy stworzone oprogramowanie odpowiada kryteriom zawartym w ustawach, rozporządzeniach, a także normach bezpieczeństwa.

Co zawiera dokumentacja testowania akceptacyjnego?

Należy pamiętać, że przeprowadzone testy akceptacyjne powinny być należycie monitorowane i raportowane.

Podstawę dokumentacji testowej stanowi plan testów. Obejmuje on między innymi: cele, strategie, opis testów oraz zarządzanie projektem testowym.

Każda z tych części dzieli się na mniejsze elementy. Dzięki temu zyskujemy pełny obraz realizowanych działań. Warto zaznaczyć, że plan testów akceptacyjnych lub innych może zostać stworzony również według innego szablonu.

Dokument ten odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące tego, kto jest odpowiedzialny za działania, kiedy i jakie testy zostaną przeprowadzone, co obejmują. Bez wątpienia odpowiednia dokumentacja ułatwi komunikację pomiędzy testerami i klientem, a także ułatwi kontrolę całego procesu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *