Scenariusz testowy – czy warto go stosować?

scenariusz testowy

Scenariusze testowe to jedno z najważniejszych narzędzi, wokół których skupia się praca testera oprogramowania. Ale czym właściwie są scenariusze testowe aplikacji? Kiedy się je stosuje i w jakim celu? Jak przebiega tworzenie scenariuszy testowych? Czy pisanie scenariuszy testowych jest konieczne? Czym różną się scenariusze testów od przypadków testowych? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Scenariusze testowe aplikacji – co to jest?

W celu omówienia różnych aspektów scenariuszy testowych niezbędne jest zdefiniowane, co kryje się pod tym terminem. W zależności od źródła informacji, znaczenie tego pojęcia potrafi różnić się diametralnie. Według definicji, którą stosujemy w Testspringu, scenariusz testowy to wysokopoziomowy opis procesu, który zostanie wykonany w ramach testów. Co do zasady, scenariusze testowe mają dużo prostszą formę niż przypadek testowy czy przypadki użycia.

Tworzenie scenariuszy testowych ma na celu usystematyzowanie procesu testowego i określenie jego kolejnych czynności. Nie bez znaczenia jest przy tym uwzględnienie, jak z danej aplikacji czy oprogramowania korzystał będzie użytkownik końcowy. W uproszczeniu można zatem opisać scenariusze testów jako zbiór kroków, których wykonanie prowadzi do osiągnięcia określonego wcześniej celu testowego.

Scenariusz testowy aplikacji – jak i po co się go stosuje?

Scenariusz testowy służy testerom przede wszystkim do określenia, co musi zostać przetestowane w przypadku danego oprogramowania. Jest to szczególnie ważne, kiedy tester nie zna systemu lub ten dopiero powstaje. Nie jest tajemnicą, że każde oprogramowanie wymaga indywidualnego podejścia. Dotyczy to również scenariuszy testowych.

Zgodnie ze swoim założeniem, scenariusze testowe powinny zawierać wszystkie możliwe ścieżki przejścia przez aplikację. Oznacza to zatem, że jeden system wymaga wielu scenariuszy. Pisanie scenariuszy testowych można opierać na biznesowych diagramach przepływu, czyli modelach pokazujących, jakie akcje i decyzje może podjąć użytkownik aplikacji. Twórcy nie zawsze są w stanie dokładnie przewidzieć wszystkie ruchy użytkowników, więc dobry tester powinien wykazać się kreatywnością podczas tworzenia scenariuszy testowych.Sprawdź naszą ofertę Testowanie oprogramowania!

Jak pisać scenariusze testowe?

Pisanie scenariuszy testowych należy rozpocząć od określenia, co wchodzi w zakres testów. Następnym krokiem jest określenie celu przeprowadzanych testów – czyli w skrócie, jakie funkcjonalności aplikacji będą testowany i w jakich warunkach.

Po określeniu tych czynników można rozpocząć tworzenie scenariusza testowego tak, aby pokryć nim – w jak największym stopniu – konkretne funkcje, moduły, funkcjonalności, części systemy czy na przykład zmianę bądź update. Jak pisać scenariusze testowe? W tym przypadku im prościej, tym lepiej. Scenariusze testowe aplikacji są najbardziej czytelne, kiedy zostały napisane prostymi, krótkimi zdaniami.

Scenariusze testowe przykłady

Poniższe przykłady ilustrują, jak pisać scenariusze testowe. Zostały one stworzone jako scenariusze testowe dla funkcjonalności koszyka w sklepie internetowym.

Scenariusze testów można pisać formie informacji o akcjach użytkownika:

 • ST_01 Użytkownik dodaje przedmiot do koszyka
 • ST_02 Użytkownik usuwa przedmiot z koszyka
 • ST_03 Użytkownik zmniejsza ilość artykułu dodanego do koszyka
 • ST_04 Użytkownik zwiększa ilość artykułu dodanego do koszyka
 • ST_05 Użytkownik wpisuje pożądaną ilość produktu w polu ilości obok już dodanego produktu

Scenariusz testowy aplikacji może również opisywać samo zdarzenie, które ma zostać wywołane.

 • ST_01 Dodanie przedmiotu do koszyka
 • ST_02 Usunięcie przedmiotu z koszyka
 • ST_03 Zmniejszenie ilości artykułu dodanego do koszyka
 • ST_04 Zwiększenie ilości artykułu dodanego do koszyka
 • ST_05 Wpisanie ilości produktu poprzez pole ilości obok już dodanego produktu

Scenariusz testowy, w przeciwieństwie do przypadku testowego, nie musi opisywać oczekiwanego rezultatu, ponieważ wynika on najczęściej z jego treści.

Scenariusze testowe aplikacji – kiedy stosować?

Powyższy opis funkcji i formy, jakie przyjmuje scenariusz testowy, miały za zadanie jasno przedstawić, czym w zasadzie są scenariusze testowe. Zastanówmy się jednak raz jeszcze nad tym, kiedy są one szczególnie użyteczne. Scenariusze testowe aplikacji są szczególnie przydatne, gdy:

 • nie znamy systemu
 • dysponujemy założeniami biznesowymi
 • aplikacja jeszcze nie powstała
 • nie mamy wystarczających informacji
 • nie ma wystarczająco dużo czasu
 • nie ma wystarczających zasobów
 • chcemy zmniejszyć koszty utrzymania

Testspring to zespół specjalistów do spraw QA i testowania. Oznacza to, że doskonale wiemy, kiedy i jak stosować scenariusze testowe. Przykłady, które wymieniliśmy powyżej, to dwa z bardzo wielu scenariuszy testowych, stosowanych podczas każdego procesu testowego. Wierzymy, że dobra organizacja pracy i środków to pierwszy krok w kierunku zapewnienia usług najwyższej jakości. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia, co możemy zrobić dla Ciebie i Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami!

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *