Jakość oprogramowania a testowanie

jakość oprogramowania

Każdy użytkownik nowoczesnych urządzeń ma na co dzień styczność z oprogramowaniem. Telewizory, komputery, smartfony, a nawet samochody, posiadają aplikacje i programy, które powinny spełniać swoje funkcje w optymalny sposób. Zapewnienie jakości oprogramowania jest podstawowym obowiązkiem jego twórców, z którego jednak często się nie wywiązują. W tym artykule zostanie omówione znaczenie pojęcia jakości oprogramowania, czym jest zapewnienie jakości oprogramowania, czy warto korzystać z oprogramowania do zarządzania jakością oraz w jaki sposób można ją kontrolować.

Czym jest jakość oprogramowania i nie tylko?

Aby móc skutecznie zgłębić kwestię kontroli jakości oprogramowania, należy najpierw wyjaśnić znaczenie tego pojęcia. W szerokim ujęciu jakość oprogramowania oznacza zbiór cech produktu, które wpływają na jego zdolność do spełniania wymagań użytkownika. Może to oznaczać na przykład wytrzymałość systemu na duże natężenie użytkowników, jego zdolność do przetwarzania zapytań czy też po prostu bezpieczeństwo. Zarządzanie jakością oprogramowania oznacza zatem szereg działań, których celem jest zapewnienie użytkownikom jak najlepszych doświadczeń podczas korzystania z oprogramowania, co ma bezpośredni wpływ na ostateczną ocenę produktu.

Kontrola jakości oprogramowania powinna być elementem procesu wytwarzania a zapewnienie jakości oprogramowania jest podstawowym obowiązkiem producenta.

Kontrola jakości oprogramowania a zapewnienie jakości oprogramowania

Z jakością oprogramowania związane są dwa pozornie podobne pojęcia – zapewnienie jakości (z angielskiego Quality Assurance) oraz kontrola jakości (z angielskiego Quality Control). Oba procesy mogą być traktowanie jako narzędzia służące do podniesienia jakości oprogramowania i oba są równie niezbędne. Zapewnienie jakości oprogramowania oznacza zbiór czynności podjętych podczas tworzenia oprogramowania, które mają na celu stworzenie produktu bezpiecznego i wysokiej jakości. Z kolei kontrola jakości to zbiór testów przeprowadzanych na gotowym produkcie, które odpowiadają za znalezienie potencjalnych błędów wpływających na bezpieczeństwo i efektywność danego systemu.

Poza oczywistą różnicą wynikającą z etapu, na którym przeprowadzane są oba procesy, istnieją również bardziej subtelne różnice:

  1. Proaktywne zapewnienie jakości oprogramowania i reaktywna kontrola jakości. QA to zbiór działań mających w aktywny sposób uniknąć błędów jakości, natomiast QC jest reaktywne i służy do wykrywania już istniejących bugów.
  2. QA jest zorientowane na proces, a QC na produkt. Podczas gdy zapewnienie jakości oprogramowania oznacza cały proces dążący do podniesienia jakości powstającego produktu, kontrola jakości testuje już istniejący produkt pod kątem istniejących błędów.
  3. QA ma na celu uniknięcie błędów w produkcie jako całości, natomiast QC może dotyczyć tylko części oprogramowania.
  4. QA służy do tworzenia a QC do weryfikacji.
  5. W odpowiednie zapewnienie jakości oprogramowania powinien być zaangażowany cały zespół odpowiedzialny za jego tworzenie. Kontrola jakości jest wykonywana przez wyselekcjonowany zespół testerów. W obu tych działaniach mogą pomóc Ci specjaliści Testspringa.

Sprawdź ofertę Testspringa: Testy oprogramowania oraz Zapewnienie jakości!

Dlaczego zarządzanie jakością oprogramowania i QA są tak ważne?

Zarządzanie jakością oprogramowania wymaga odpowiedniego wyszkolenia pracowników, zatrudnienia specjalistów i nakładu czasu. Jest ono zatem i kosztowne i czasochłonne. Ostatecznie jednak działania te prowadzą do optymalizacji czasu poświęcanego na konkretne zadania oraz ograniczenia kosztów w przyszłości. Mimo to wielu twórców oprogramowania stara się zaoszczędzać właśnie na etapie zapewnienia jakości oprogramowana i jej kontroli. Dlaczego jest to błędem?

  1. Oszczędność jest tylko pozorna. Zaoszczędzony czas oraz środki i tak będzie trzeba przeznaczyć na naprawienie pojawiających się błędów w przyszłości.
  2. Dzięki zapewnieniu jakości można uniknąć awarii systemu, które mogą przyczynić się do znacznych strat dla firm.
  3. Wysokiej jakości oprogramowanie podnosi wiarygodność brandu oraz wzmacnia zaufanie klientów.
  4. Kontrola jakości oprogramowania wpływa pozytywnie na ocenę systemu przez użytkowników.
  5. Zapewnienie jakości generuje dodatkowe zyski.

Koszt złej jakości oprogramowania

Wiemy już zatem, czym jest zapewnienie jakości oprogramowania oraz kontrola jakości oprogramowania. Wiemy również, jakie zalety płyną z odpowiedniego zastosowania tych dwóch procesów. Warto natomiast zastanowić się nad kosztami złego zapewnienia jakości.

W przypadku sklepów internetowych koszty te wydają się oczywiste. Każda minuta, w której witryna nie działa prawidłowo, oznacza dla przedsiębiorstwa utratę potencjalnych zysków. To samo dotyczy również innych branż. Użytkownik, który napotkał serię błędów podczas korzystania ze strony lub aplikacji, prawdopodobnie nie wróci na nią dobrowolnie. Środki zaoszczędzone na jakości na etapie tworzenia oprogramowania mogą bardzo szybko zostać pochłonięte przez konieczność naprawienia błędów wychodzących z czasem na jaw. Szacuje się, że 20% projektów okazuje się nierentowne właśnie przez złą jakość oprogramowania.

Podsumowanie: Jakość oprogramowania a testowanie

A zatem w jaki sposób można uchronić się przed konsekwencjami niskiej jakości? Można spróbować korzystać z oprogramowania do zarządzania jakością, jednak te rozwiązania mogą okazać się bezskuteczne bez odpowiedniego personelu. Dlatego w kwestii jakości najlepiej postawić na specjalistów. Testspring to zespół ekspertów z zakresu QA oraz QC, którzy mogą pomóc Ci zarządzać jakością w efektywny sposób, podnosząc tym samym jakość usług Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie testy oferujemy, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie oraz dlaczego nie boimy się powiedzieć o samych sobie, że jesteśmy najlepsi w tym, co robimy.

Skontaktuj się z nami!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *