Testy automatyczne oprogramowania

testy automatyczne oprogramowania

Testy automatyczne oprogramowania dają dużą swobodę i przede wszystkim pewność, że oferowany przez nas produkt jest bezpieczny i spełnia najwyższe standardy jakości. Kiedy warto je stosować i jakie działania obejmują?

  • Testy automatyczne opierają się na wykorzystaniu skryptów i wsparciu narzędziowym. Warto połączyć je z działaniami manualnymi, ponieważ pewne błędy są niemożliwe do wykrycia przez system.
  • Automatyczne testowanie pozwoli nam zoptymalizować czas realizacji zadań cyklicznych. Skrypt pozwala na szybsze znalezienie błędów. Od jego precyzji zależy, ile defektów odszuka.
  • Automatyzacja może dotyczyć różnych typów testów. Obejmuje testowanie funkcjonalne, niefunkcjonalne, a także strukturalne.

Testy automatyczne oprogramowania – jak to działa?

Głównym celem firm oferujących oprogramowania jest spełnianie oczekiwań i potrzeb klientów. Aby to zapewnić, niezbędne okazuje się ciągłe aktualizowanie systemu. Może to jednak utrudnić zachowanie odpowiedniej jakości produktu. Rozwiązaniem, które może pomóc w utrzymaniu najwyższych standardów, jest automatyzacja procesów. Testowanie automatyczne polega na wykonywaniu procesów za pomocą skryptów i narzędzi przygotowanych z myślą o konkretnym projekcie.

Im dokładniejsze rozwiązania zostaną wprowadzone, tym lepsze będą efekty i uda się wyszukać więcej błędów. Warto zwrócić uwagę, że nie da się przewidzieć wszystkiego. Dlatego zdarza się, że pewne błędy łatwe do wykrycia przez testera mogą zostają pominięte przez skrypt.

Aby tego uniknąć, testy automatyczne oprogramowania są często łączone z manualnymi. Jeżeli stworzyliśmy jednak aplikację, która wymaga ciągłej aktualizacji, dodawania nowych elementów, są niezbędne w celu zachowania efektywności i sprostania oczekiwaniom klienta. Jakie działania może obejmować testowanie automatyczne?

Jakie działania obejmuje testowanie automatyczne?

Automatyczne testowanie oprogramowania mogą obejmować testy na różnych poziomach. Należy zaznaczyć, że obszar automatyzacji zależy przede wszystkim od potrzeb i wymagań oprogramowania, oczekiwań klienta, a także budżetu.

Jedną z najtańszych, ale również przydatnych, jest automatyzacja testów jednostkowych. Skrypt skanuje wówczas na przykład: komponenty, moduły znajdujące się w programie. W przypadku bardzo rozbudowanych systemów mogą okazać się niezbędne testy integracyjne, które obejmują wiele modułów i funkcji. Wymagają jednak większego nakładu finansowego i czasu.

Testy automatyczne dotyczą nierzadko również wszystkich elementów oprogramowania. Pamiętajmy, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Ostatnim z rodzajów testów są akceptacyjne, które mają na celu nie wyszukiwanie błędów, a sprawdzenie kompletności oraz zgodności systemu ze specyfikacją, wymaganiami biznesowymi i oczekiwaniami użytkownika.

Typy przeprowadzanych testów automatycznych oprogramowania

Innym podziałem działań wykonywanych przez testerów ze względu na to, czego tak naprawdę dotyczą. Na tej podstawie wyróżnia się testy funkcjonalne i niefunkcjonalne. Pierwsze z nich polegają na weryfikacji konkretnej funkcjonalności systemu. Jednocześnie należy podkreślić, że testowanie funkcjonalne obejmuje wszystkie wyżej wymienione poziomy oprogramowania. Towarzyszy testerom podczas działań obejmujących testy jednostkowe przez integracyjne aż po akceptacyjne. Natomiast drugi z wymienionych typów testów, czyli niefunkcjonalne, weryfikują działanie całego systemu, a nie jego konkretnych funkcjonalności. Należy do nich badanie wydajności czy bezpieczeństwa.

Automatyzacja testowania dotyczy również testów strukturalnych, czyli dotyczących kodu źródłowego systemu. Ostatni z typów testów obejmuje ponowną weryfikację oprogramowania po wprowadzeniu zmian. Jest to niezbędne, aby system poprawnie działał i spełniał najwyższe standardy jakości.

Korzyści, jakie zapewnia automatyczne testowanie oprogramowania

Testowanie automatyczne oprogramowania umożliwia przede wszystkim szybsze wykonanie testów niż w przypadku działań manualnych. Dzięki skryptom i narzędziom możemy zminimalizować ryzyko błędów popełnianych przez ludzi. Wykryte błędy oraz wyniki testów są zapisywane w systemie i możemy mieć do nich wgląd w dowolnym momencie.

Automatyczne testowanie oprogramowania będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku testów wydajnościowych, obciążeniowych oraz funkcjonalnych. Pomoże nam również skrócić czas wykonywania testów dotyczących powtarzalnych zadań.

W zależności od projektu, wykonywanych testów i ich złożoności może wiązać się z większymi lub mniejszymi kosztami.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *